Regulamin

Regulamin 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu styldrew.otwarte24.pl/ oraz aukcji na portalu aukcyjnym allegr  jest firma Styl Drew . z siedzibą w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 34
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych styldrew.otwarte24.pl/l są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, Firma nie wystawia faktur vat tylko rachunki uproszczone
 3. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 4. Zawartość sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

  2. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Wszystkie meble wykonujemy w terminie do 8 tygodni nie licząc dni wolnych.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producentów.
 3. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości (po upływie czasu najdłuższego z podanych).
 4. W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie lub wyprodukowaniu nietypowych zamówień.
 6. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy jes kwestią wyłączną firm kurierskich,spedycyjnych.

3.Dostawa towaru

 1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z klientem.
 2. Zamówiony towar można odebrać osobiście. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się na termin odbioru. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.
 3. Wysyłka mebli firmą kurierską,spedycyjną  wyprodukowanych na zamówienie lub z projektu klienta następuje wyłącznie po wpłacie 100% wartości zamówionych mebli.
 4. Jeżeli dostawa mebli odbywa się transportem firmowym wszelkie koszty można uiścić podczas dostawy (dopłata do zaliczki,koszty transportu)
 5. Koszty dostawy są wyliczane indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia.      W momencie składania zamówienia w styldrew.otwarte24.pl/ istnieje możliowść wglądu do zakładki forma płatnosci by sprawdzić koszt dostawy towaru.
 6. Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe, składające się z wielu paczek jest wiliczana zawsze indywidualnie do danego produktu
 7. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą możliwą formę wysyłki przy przedpłacie na konto.
 8. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską lub firmę spedycyjną są ubezpieczone.
 9. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną (w przypadku płatności przelewem pieniądze są zwracane na konto Klienta o pomniejszoną kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru -nie dotyczy mebli realizowanych na zamówienie,nietypowych).
 10. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Klient również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
 11. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej,spedycyjnej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać osob e dostarczającą  na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

  4. Zwroty mebli standardowych

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma >>>> informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „ZWROT”.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku „darmowej wysyłki”, faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez styldrew jest przenoszony na Klienta wg. pełnych stawek transportowych.

  5. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych poczas instalacji do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie sprzętu, konserwacja, montaż, wnoszenie.
 4. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową  pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 7 dni od momentu otrzymania towaru. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 6. Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych waha się od 14 do 21 dni.

Ogólne warunki gwarancji

Produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.
Gwarancja nie obejmuje:
nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału,
uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu (np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku, meble ustawione bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych np.grzejniki (gazowe,oliwne,elektryczne,wodne), kaloryfery, grzałki, kominki
uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały kontakt z wodą.
drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianą kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć
uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 50% oraz większej niż 65 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 65% mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia i odkształcenia).
naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia (np. zarysowania)
uszkodzenia powstałe w transporcie mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.
meble, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń.
uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Wyłączenia z gwarancji:

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:
montażu niezgodnego z przeznaczeniem,
użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 18 °C lub powyżej 25 °C,
obecność żerujących larw w drewnie (np. kornika). Ponieważ meble wykonane są z litego drewna sytuacja taka może się zdarzyć. W takiej sytuacji wysyłamy do klienta preparat zwalczający z aplikacją,
uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,
użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 50% lub powyżej 65%,
zalania mebla woda lub inna cieczą,
użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,
zabrudzenia,
stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji,
stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,
szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).
Za wady nie zostaną uznane:
zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla,
właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,
naturalne różnice w odcieniu drewna,
widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna),
niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel – element anatomicznej budowy drewna),
niewielkie zaprawki ubytków w drewnie,
możliwe są ubytki w miejscach niewidocznych wynikające z naturalnych właściwości materiału.

  6. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Styl Drew danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.
 3. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie „gazetki  jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celu wysyłania tejże gazetki.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Inne

„Składając zamówienie w sklepie internetowym lub na allegro, Klient wyraża zgodę na udzielenie firmie StylDrew ze siedzibą 34-200 Sucha Beskidzka ul.Mickiewicza 34 , jednorazowego pełnomocnictwa do reprezentowania Kupującego i występowania na rzecz Kupującego w sprawie przesyłania przesyłek ze sklepu. Pełnomocnictwo udzielone firmie StylDrew z siedzibą przy ul.Mickiewicza 34 34-200 Sucha Beskidzka, wykorzystywane będzie tylko i wyłącznie w celu obniżenia kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta.”